Saugus dujų balionų naudojimas ir saugojimas

Rinkdamiesi vietą dujų balionui atsižvelkite į tai, kad jis būtų lengvai prieinamas ir pakeičiamas. Taip pat dujų žarna turėtų būtų pakankamo ilgio, kad būtų galima prijungtą balioną ištraukti ir patikrinti jo sandarumą laisvai prieinamoje vietoje. Atminkite, kad dujų balionų negalima laikyti ir naudoti žemiau žemės paviršiaus įrengtose patalpose.

Balionų keitimo instrukcija

Už nelaimingus atsitikimus ir avarijas, įvykusias dėl saugos taisyklių pažeidimo, aplaidumo transportuojant, saugant ar keičiant balionus bei eksploatuojant dujų balioninį įrenginį, atsako individualaus balioninio dujų įrenginio savininkas. Transportuoti balionus leidžiama tik su aklėmis, sandariai užsuktais ventiliais, dugnu į vairuotojo pusę arba į mašinos šoną. Prieš keičiant balioną būtina užgesinti ugnį krosnyje, išjungti elektros ir atviros ugnies prietaisus. Keičiant balioną patalpoje, kurioje įrengtas dujų balioninis įrenginys, draudžiama būti pašaliniams žmonėms, išskyrus keitėją. Orlaidė arba durys į patalpą, kurioje yra orlaidė, turi būti atidarytos. Keičiant balioną naudojamas variuotas (arba suteptas tirštu tepalu) veržlių raktas. Prieš įnešant balioną su dujomis į patalpą, būtina patikrinti baliono ir ventilio sandarumą: esant užsuktai aklei, atsukamas ventilis ir muilo emulsija patikrinama, ar nėra dujų nutekėjimo. Po to užsukamas ventilis ir nusukama aklė. Vėl patikrinama, ar ventilis nepraleidžia dujų. Jeigu patikrinus balioną lauke aptinkamas dujų nuotėkis, jungti tokį balioną prie dujinio įrenginio draudžiama. Nešant balioną į patalpą, ant ventilio atvamzdžio turi būti užsukta aklė. Balionas nešamas ventiliu į viršų. Patalpoje patikrinama, ar užsukti viryklės čiaupai ir dar kartą - ar užsuktas baliono ventilis. Į reduktoriaus veržlę įdedama nauja tarpinė ir reduktorius sujungiamas su baliono ventiliu. Jungiamoji veržlė sujungiama užveržiama raktu. Pasukus baliono ventilio ratuką maždaug pusę apsisukimo, muilo emulsija patikrinama ventilio ir reduktoriaus sujungimo vieta ir dar kartą - ventilio sandarumas. Uždegamas vienas dujinės viryklės degiklis, po to užsukamas baliono ventilis ir įsitikinama, kad ventilis visiškai nutraukia dujų tiekimą. Jeigu po kurio laiko dujų nuotėkis aptinkamas iš prijungto baliono arba neužsisuka jo ventilis, reikia prie reduktoriaus užlenkti žarną, ir ją nupjovus, išnešti balioną į lauką. Įvykus gaisrui patalpoje, reikia užlenkti žarną ir, ją nupjovus, balioną išnešti laukan arba išmesti per langą, nunešti toliau nuo gaisro židinio ir pastatų.

Kategoriškai draudžiama: remontuoti balioną arba jo ventilį; ieškoti dujų nuotėkio vietos ugnimi; laikyti nesandarų balioną patalpoje; keisti netvarkingą balioną; miegoti patalpoje, kurioje yra dujų viryklė arba balionas; užpildytus balionus laikyti saulės atokaitoje, rūsiuose ir patalpose be ventiliacijos. Pajutę patalpoje dujų kvapą, uždarykite baliono ventilį ir dujinių prietaisų degiklių čiaupus, vėdinkite ją. Neįjunkite ir neišjunkite elektros prietaisų, nedekite ugnies, iš patalpų išveskite žmones, iškvieskite dujų avarinę tarnybą telefonu, nurodytu ant baliono etiketės.