VINJETĖS

DUJŲ BALIONŲ PRISTATYMAS

Vinjetės
Vinjetė – mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, suteikiantis teisę važiuoti aukščiausios kategorijos magistraliniais keliais A1–A18, A20.