SAUGUS DUJŲ BALIONŲ NAUDOJIMAS

Dujų balionų naudojimas

Rinkdamiesi vietą dujų balionui atsižvelkite į tai, kad jis būtų lengvai prieinamas ir pakeičiamas. Taip pat dujų žarna turėtų būtų pakankamo ilgio, kad būtų galima prijungtą balioną ištraukti ir patikrinti jo sandarumą laisvai prieinamoje vietoje. Atminkite, kad dujų balionų negalima laikyti ir naudoti žemiau žemės paviršiaus įrengtose patalpose.

SVARBU!

Pajutę patalpoje dujų kvapą, uždarykite baliono ventilį ir dujinių prietaisų degiklių čiaupus, vėdinkite ją. Neįjunkite ir neišjunkite elektros prietaisų, nedekite ugnies, iš patalpų išveskite žmones, iškvieskite dujų avarinę tarnybą telefonu, nurodytu ant baliono etiketės.

Ką daryti pajutus dujų kvapą?

Transportavimas

Transportuoti dujų balionus leidžiama tik su aklėmis, sandariai užsuktais ventiliais, dugnu į vairuotojo pusę arba į mašinos šoną.

Dujų balionų keitimas

Prieš keičiant balioną būtina užgesinti ugnį krosnyje, išjungti elektros ir atviros ugnies prietaisus. Keičiant balioną patalpoje, kurioje įrengtas dujų balioninis įrenginys, draudžiama būti pašaliniams žmonėms, išskyrus keitėją. Orlaidė arba durys į patalpą, kurioje yra orlaidė, turi būti atidarytos.
Keičiant balioną naudojamas variuotas (arba suteptas tirštu tepalu) veržlių raktas.

Svarbu patikrinti

Prieš įnešant balioną su dujomis į patalpą, būtina patikrinti baliono ir ventilio sandarumą: esant užsuktai aklei, atsukamas ventilis ir muilo emulsija patikrinama, ar nėra dujų nutekėjimo. Po to užsukamas ventilis ir nusukama aklė. Vėl patikrinama, ar ventilis nepraleidžia dujų.

Jeigu patikrinus balioną lauke aptinkamas dujų nuotėkis, jungti tokį balioną prie dujinio įrenginio draudžiama!

Ką daryti prieš nešant balioną?

Patikrinkite patalpoje

Nešant balioną į patalpą, ant ventilio atvamzdžio turi būti užsukta aklė. Balionas nešamas ventiliu į viršų. Patalpoje patikrinama, ar užsukti viryklės čiaupai ir dar kartą – ar užsuktas baliono ventilis.

Pajungimo etapai

Į reduktoriaus veržlę įdedama nauja tarpinė ir reduktorius sujungiamas su baliono ventiliu. Jungiamoji veržlė sujungiama užveržiama raktu. Pasukus baliono ventilio ratuką maždaug pusę apsisukimo, muilo emulsija patikrinama ventilio ir reduktoriaus sujungimo vieta ir dar kartą — ventilio sandarumas.

Uždegamas vienas dujinės viryklės degiklis, po to užsukamas baliono ventilis ir įsitikinama, kad ventilis visiškai nutraukia dujų tiekimą.

Dujų baliono prijungimas
Ką daryti kilus dujų nuotekiui?

Nuotekio ar gaisro metu

Jeigu po kurio laiko dujų nuotėkis aptinkamas iš prijungto baliono arba neužsisuka jo ventilis, reikia prie reduktoriaus užlenkti žarną, ir ją nupjovus, išnešti balioną į lauką.

Įvykus gaisrui patalpoje, reikia užlenkti žarną ir, ją nupjovus, balioną išnešti laukan arba išmesti per langą, nunešti toliau nuo gaisro židinio ir pastatų.

Būkite atidūs!

Už nelaimingus atsitikimus ir avarijas, įvykusias dėl saugos taisyklių pažeidimo, aplaidumo transportuojant, saugant ar keičiant balionus bei eksploatuojant dujų balioninį įrenginį, atsako individualaus balioninio dujų įrenginio savininkas.
Atsakomybė už dujų balioną
Šalia dujų baliono draudžiama

Kategoriškai DRAUDŽIAMA

Draudžiama:
— remontuoti balioną arba jo ventilį;
— ieškoti dujų nuotekio vietos ugnimi;
— laikyti nesandarų balioną patalpoje;
— keisti netvarkingą balioną;
— miegoti patalpoje, kurioje yra dujų viryklė arba balionas;
— užpildytus balionus laikyti saulės atokaitoje, rūsiuose ir patalpose be ventiliacijos.

Dujų pristatymas į namus
Jozita reklama

Susisiekime!

Susisiekite su mumis ir mes maloniai padėsime atlikti greičio ribotuvų patikrą ir padėsime išlaikyti jūsų transporto įmonės veiklą aukščiausiu lygiu.